بانکداری مجازی من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم. هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است. سخنی با كاربران محترم وبلاگ پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم. از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند. برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم. به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد. از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com 2019-09-18T15:31:44+01:00 mihanblog.com An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2 2010-12-25T20:20:01+01:00 2010-12-25T20:20:01+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/199 حمید کیاده Evaluation of the SurveyIn the second part of the study, a survey was conducted to aim at determining IB users’ perception level of IB services. 630 survey forms were sent to different cities across Turkey by post, of which 527 were returned. Of these returned forms,  466 had been completed fully, whereas 61 survey forms were not included in the  analysis because there were missing values. The sampling group consists of bank customers from different professions.The demographic Evaluation of the Survey

In the second part of the study, a survey was conducted to aim at determining
IB users’
perception level of IB services. 630 survey forms were sent to different
cities across
Turkey by post, of which 527 were returned. Of these returned
forms,  466 had been
completed fully, whereas 61 survey forms were not included
 in the  analysis because
there were missing values. The sampling group consists
of bank customers from
different professions.
The demographic profiles of the sampling group were expalined by the help of
frequencies and percentages. Then, the factors affecting IB use of the bank
 costumers
and the effect of demographic features on the IB use of bank
costumers  were examined
by the help of cross tabs and logistical regression
analysis.
 Finally, the extent to which
participants’ IB perception levels affect frequency
and time duration of IB use were
investigated via the multiple regression
 analysis. The findings of the study have been
evaluated below
]]>
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1 2010-12-25T19:59:26+01:00 2010-12-25T19:59:26+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/198 حمید کیاده An Evaluation of Internet Banking in TurkeyMelek Acar Boyacioglu, PhDBy : Ata Fadaee========================Asst. Prof. /Selcuk University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business AdministrationPostal Address:Selcuk University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration, Campus 42031, Konya, Turkey Email: melekacar@yahoo.comDr. Acar Boyacioglu is an Assistant Professor of Finance, Department of Accounting An Evaluation of Internet Banking in Turkey


Melek Acar Boyacioglu, PhD


By : Ata Fadaee
========================
Asst. Prof. /Selcuk University, Faculty of Economics and Administrative
 Sciences,
Department of Business Administration
Postal Address:Selcuk University, Faculty of Economics and Administrative
Sciences,
Department of Business Administration, Campus 42031, Konya,
Turkey
Email: melekacar@yahoo.com
Dr. Acar Boyacioglu is an Assistant Professor of Finance, Department of
Accounting and
Finance, Selcuk University, Turkey. She received a PhD in
 Finance from Selcuk University. Her
research interests include financial
modeling, forecasting and applications of artificial intelligence
techniques
in finance. She has published articles in the Expert Systems with Applications.

Tevfik Nadi Hotamis, MBA
Postal Address: Denizbank, Denizbank, Konya, Turkey
Email: tevfik.hotamis@denizbank.com
Hotamis graduated from Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Selcuk University
with bachelor’s degree in 1999. He has received his master’s
degree from the Institute of Social
Sciences as Master of Science in Business
 Management at Selcuk University in 2008. He has
been working as a investment
 manager at a private bank since 1999.

Huseyin Cetin, M.Sc.
Selcuk University, Social Sciences Vocational School of Higher Education
Postal Address: Selcuk University, Social Sciences Vocational School of Higher
 Education,
Campus 42031, Konya,Turkey
Email: hcetin42@gmail.com
Cetin graduated from Faculty of Economic and Administrative Sciences,
Selcuk University with
bachelor’s degree in 1999. He has received his master’s
 degree from the Institute of Social
Sciences as Master of Science in Business Management at Selcuk University. His PhD study is
continuing as a Business Management student at the stage of thesis dissertation.
Since
September 2005 he has been lecturing Finance, Accounting, Auditing and
 Cost Analysis at
Selcuk University.
======================

Abstract

The present study is an attempt to examine the performance of Turkish banks
in  terms of providing banking products and services through their web sites. A representative sample of 22 banks operating in Turkey was included in this study.
The websites of these banks have been analyzed in terms of the financial
transaction,non financial transaction, speed, security, uninterrupted
serviceability and visual design. Research is conducted in 2009 and shows
that Turkish banks perform  extremely well in IB. This study also investigates
the level of adoption of IB in Turkey. A survey is conducted to obtain customers’ perspectives regarding IB. According to the results obtained from the survey;
all of the participants who did not use IB found IB difficult.

They did not know how to use IB or found IB service insecure and unclear.
Therefore, they prefer face-to-face banking. Moreover, it was observed that the
levels of education and income were the factors that most affected IB use.
It was concluded that the clients who found IB easy and thought that it served
 their purpose had been using IB for a longer time. On the other hand, usefulness,
web security and personal views did not have a significant influence on the
durationof IB use.


Keywords: Internet Banking, Websites Evaluation, Customer Adoption, Turkey.

]]>
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking 2010-12-25T18:23:47+01:00 2010-12-25T18:23:47+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/197 حمید کیاده Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking :Banker's PerceptionNafis Alam, PhDLecturer, School of Business, Monash University, Sunway Campus, BandarSunway, Selangor, MalaysiaPostal Address: Monash University, Jalan lagoon Selatan, Bandar Sunway, 46150,Selangor, MalaysiaAuthor's Personal Website: http://www.buseco.monash.edu.my/school-staff/Nafis Alam.htmlEmail: nafis.alam@buseco.monash.edu.myNafis Alam is currently attached to the School of Business at Monash Univers Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking :


Banker's PerceptionNafis Alam, PhD

Lecturer, School of Business, Monash University, Sunway Campus, Bandar
Sunway, Selangor, Malaysia
Postal Address: Monash University, Jalan lagoon Selatan, Bandar Sunway, 46150,
Selangor, Malaysia
Author's Personal Website: http://www.buseco.monash.edu.my/school-staff/Nafis Alam.html
Email: nafis.alam@buseco.monash.edu.my

Nafis Alam is currently attached to the School of Business at Monash University
 Sunway
campus, where he works as Lecturer (Islamic Finance). Nafis has
co-authored
“Encyclopedia of Islamic Finance” which is first of its kind.
He has also two co-authored
Islamic finance book to his credit.
He has published extensively touching on major
issues concerning Islamic
 finance particularly in leading Islamic journals. He has also

presented and participated in leading Islamic banking conferences.
 Alam’s main
interests are in the area of Islamic Banking, E- Banking, ICT
and National Development.

Ibrahim Hussien Musa Magboul, MBA
Lecturer, School of Management Studies, Ahfad University for Women,
Omdurman, Sudan
Postal Address: Ahfad University for Women, Omdurman, Sudan
Email: ibrahimmagboul@gmail.com
Mr, Ibrahim is lecturer at Ahfad University for Women in Sudan. Currently he
 is pursuing
his PhD from Multimedia University Malaysia.
Murali Raman, PhD
Senior Lecturer and Chairman, Center for Knowledge and Innovation
Management, Multimedia University Malaysia
Postal Address: Persiaran Multimedia, 63000, Cyberjaya, Selangor Malaysia
Email: murali.raman@mmu.edu.my
Dr. Raman is the Chair of the Center for Knowledge and Innovation Management,
 at
Multimedia University Malaysia. Prof. His areas of interest are
 Knowledge Management,

IT Infrastructure & Security Management and People Issues in
 Management of IT.


==================
By Ata Fadaee

Abstract


Innovations in Information technology have changed the way financial
transactions are
done in banking industry globally. Online banking uses
today’s computer technology to
give user the ability to manage their
finances more quickly and efficiently, from anywhere
around the world,
 and with just a click of the mouse.
Banks perceive online banking as a
powerful ‘value-added’ tool to attract
and retain new customers while helping to eliminate
costly paper handling
and teller interactions. Online banking has managed to provide

customers the convenience, efficiency, effectiveness, and most importantly,
the speed
needed in today’s dynamic world. As more banks around the world
are offering online
banking to its customers, it is becoming a rather popular
 trend. Online banking is an
asset both to the bank and the customer. However,
countries like Sudan are yet to join
the frenzy of this new innovation in an
effective manner. This paper will investigate what
are the challenges faced by
 Sudanese banks in implementing online banking.


Keywords: Online Banking, Islamic Banking, SudanINTRODUCTION

Sudan is one example of a country that has yet to incorporate online banking into
its
banking system. Online banking presents both an opportunity and a challenge
in terms
of being able to provide the convenience, efficiency, and effectiveness
 of online banking
to its customers. The main driver behind online banking is
 convenience. It is available
around the clock, is extremely time-saving, and is
 accessible from anywhere around the
world.
 Online banking is very efficient, and has helped cut down a lot of costs,
 and in the
case of virtual banks it has cut down almost all costs.
Banking on net save money by eliminating overhead costs such as buildings
 and tellers,
and they pass on these savings to their customers in the form of
higher yields, lower
fees, and more generous account thresholds
(DiDio, 1998, Orr, 1999). The online
banking service has recently become
very effective, offering sophisticated tools,

including account aggregation, stock quotes, rate alerts, and portfolio
managing
programs to help their customers manage all their assets more
 effectively (Tan &
Teo,2000, Thornton & White,2001, Wah, 1999) .
With all these opportunities that online banking has to offer the Sudanese
 banking
system, there are a number of challenges that it would first have
 to overcome. Sudan’s
banking system is not currently tailored to provide
online banking. It lacks the
appropriate technological infrastructure to
 support this service. There is also a lack of
specialists with the adequate
technological skills to build that infrastructure. It might also

be a challenge to convince the Sudanese customer of the convenience of online
JIBC August 2010, Vol. 15, No.2 - 3 -
banking, especially those who are not familiar with using the internet, and who
 might find
it hard to try to deal with a service that they consider confusing and frustrating.
Incorporating online banking into Sudan’s banking system is faced with lot of
 stumbling
blocks, but if the banking industry manages to overcome those
hurdles, it will acquire a
tool that will increase its number of satisfied clientele,
while cutting down its costs
significantly.

]]>
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا 2010-07-24T02:27:14+01:00 2010-07-24T02:27:14+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/196 Mehrdad M.tabrizi به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، بانك تسویه حسابهای بین المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام كرد میزان سپرده های ایران در بانك های خارجی در پایان سه ماهه نخست 2010 ، فروردین 89، با 3.11 میلیارد دلار كاهش نسبت به سه ماه قبل از آن به 26.87 میلیارد دلار رسید. این رقم در پایان سه ماهه چهارم سال 2009 نیز 7.4 میلیارد دلار كاهش یافته بود. تعهدات ایران نسبت به این بانك ها در همین مدت با 0.3 میلیارد دلار كاهش مواجه شده است. این رقم در پایان سه ماهه چهارم سال 2009 نیز 0.1 میلیارد دلار به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، بانك تسویه حسابهای بین المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام كرد میزان سپرده های ایران در بانك های خارجی در پایان سه ماهه نخست 2010 ، فروردین 89، با 3.11 میلیارد دلار كاهش نسبت به سه ماه قبل از آن به 26.87 میلیارد دلار رسید. این رقم در پایان سه ماهه چهارم سال 2009 نیز 7.4 میلیارد دلار كاهش یافته بود.
تعهدات ایران نسبت به این بانك ها در همین مدت با 0.3 میلیارد دلار كاهش مواجه شده است. این رقم در پایان سه ماهه چهارم سال 2009 نیز 0.1 میلیارد دلار كاهش یافته بود.
این گزارش میزان تعهدات ایران به بانك های خارجی در پایان سه ماهه نخست 2010 را 18.51 میلیارد دلار اعلام كرده است. تعهدات ایران به بانك های خارجی در پایان سه ماهه چهارم 2009 بالغ بر 18.81 میلیارد دلار اعلام شده بود.
بدین ترتیب حجم كل مراودات بانكی ایران با بانك های 39 كشور خارجی در پایان سه ماهه نخست 2010 بالغ بر 45.38میلیارد دلار بوده است. این رقم نسبت به پایان سه ماهه چهارم 2009 در حدود 3.41 میلیارد دلار كاهش داشته است.
مقر اصلی بانك تسویه حسابهای بین المللی در شهر (بازل) در سوییس می باشد و گزارشهای آن تحت عنوان «بانكداری بین المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می شود.
در این گزارش ها سپرده ها و تعهدهای مجموعه ای از بانكها و موسسه های مالی غیر بانكی متعلق به 39 كشور دنیا كه عمدتا اروپایی هستند عرضه می شود.
آمار ارائه شده در گزارش جدید بانك تسویه حساب های بین المللی به عنوان آمار اولیه ارائه شده است و آمار قطعی در این خصوص طی ماه سپتامبر منتشر می شود. ]]>
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی 2010-05-16T05:41:09+01:00 2010-05-16T05:41:09+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/195 Mehrdad M.tabrizi عملكرد سال 1388 بانك ملی ایران، نشان دهنده بهبود قابل توجه شاخص های ارزیابی این بانك بزرگ دولتی است.ثبات مدیریت منابع بانك ملی رو به افزایش استبانك ملی به عنوان بزرگترین بانك ایرانی جزو 50 بانك برتر جهان است واز نظر جذب نقدینگی، تعداد شعب، پرسنل و ... عملكرد مطلوبی در سال های اخیر داشته است . اگرچه انتظار می رود كه كارایی بانك های دولتی نسبت به بانك های خصوصی پایین تر باشد اما كاركنان پرتلاش و علاقه مند این بانك همواره شاهد كارآفرینی ،‌نو آوری و بهبود شاخص های بانكی بوده اند و نگاهی به این شاخص عملكرد سال 1388 بانك ملی ایران، نشان دهنده بهبود قابل توجه شاخص های ارزیابی این بانك بزرگ دولتی است.

ثبات مدیریت منابع بانك ملی رو به افزایش است

بانك ملی به عنوان بزرگترین بانك ایرانی جزو 50 بانك برتر جهان است واز نظر جذب نقدینگی، تعداد شعب، پرسنل و ... عملكرد مطلوبی در سال های اخیر داشته است . اگرچه انتظار می رود كه كارایی بانك های دولتی نسبت به بانك های خصوصی پایین تر باشد اما كاركنان پرتلاش و علاقه مند این بانك همواره شاهد كارآفرینی ،‌نو آوری و بهبود شاخص های بانكی بوده اند و نگاهی به این شاخص ها نشان می دهد كه بانك ملی به توصیه های كارشناسان واقتصاد دانان توجه داشته و شاخص های ارزیابی عملكرد بانك در سال 88 با بهبود مواجه شده است.
]]>
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران 2010-05-11T05:02:09+01:00 2010-05-11T05:02:09+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/194 Mehrdad M.tabrizi به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، "‌بهروز علیشیری" با بیان اینکه یک فوریت تقاضای رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در مجلس به تصویب رسیده است، افزود: این موضوع در کمیسیونهای اقتصادی و ویژه مجلس بررسی شده و متن نهایی آن برای ارائه به صحن علنی مجلس برای تصویب آماده است.رئیس سازمان کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به مذاکرات سازمان سرمایه گذاری خارجی با اعضای هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: از مجلس درخواست کرده ایم که این تقاضا را خارج از نوبت در دستور کار econews.ir"‌بهروز علیشیری" با بیان اینکه یک فوریت تقاضای رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در مجلس به تصویب رسیده است، افزود: این موضوع در کمیسیونهای اقتصادی و ویژه مجلس بررسی شده و متن نهایی آن برای ارائه به صحن علنی مجلس برای تصویب آماده است.
رئیس سازمان کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به مذاکرات سازمان سرمایه گذاری خارجی با اعضای هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: از مجلس درخواست کرده ایم که این تقاضا را خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه بررسی و تصویب نهایی موضوع رفع مشکلات قانونی حضور این بانکها در کشور در مجلس با توجه به آماده بودن متن نهایی آن بیش از 30 دقیقه زمان نخواهد برد، افزود: این موضوع پیغام بزرگی برای سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.
بهروز علیشیری با اشاره به رقم هزار میلیارد دلار ورودی سرمایه گذاری خارجی در جهان گفت: 50 تا 60 درصد این ورودی ها سرمایه های مالی است که در این عرصه سهم ایران صفر است، بنابراین در صورتیکه موانع حضور بانکهای خارجی در کشور رفع شود، پیغام بزرگی به سرمایه گذاران بین المللی، بخش خصوصی واقعی داخلی و نهادهای مالی خواهد داد.
وی ارتقاء ظرفیتهای مالی و تجهیز منابع متنوع تر از بازار را از جمله پیغامها به سرمایه گذاران دانست و افزود: به نظر می رسد تقاضای رفع محدودیت برای حضور بانکهای خارجی طی دو هفته آتی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: تقاضای تاسیس بانکهای خارجی از کشورهای مختلف اروپایی، منطقه و حوزه آسیا است که در صورت تصویب تقاضای ما در مجلس روند حضور بانکهای خارجی در کشور افزایشی خواهد بود.
وی سال گذشته نیز از مجلس درخواست کرده بود که رسیدگی به موضوع رفع مشکلات قانونی حضور این بانکها در کشور به سال آتی یعنی امسال موکول نشود.
علیشیری همچنین خاطرنشان کرده بود: اصلاح ماده 5 قانون اصل 44 می تواند به حضور بانکهای خارجی در کشور کمک کند، زیرا این قانون محدودیتهایی برای حضور این بانکها ایجاد کرده بود.
وی گفته بود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درحال تدوین قوانین و مقررات نظارتی بر عملیات بانکهای خارجی در ایران هستند.
معان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود: مسئولان و مدیران بانک مرکزی از سازمان سرمایه گذاری خارجی مدت زمانی را درخواست کردند تا برای نظارت بر عملیات بانکهای خارجی در کشور قوانین و مقررات نظارتی را تهیه و تدوین کنند.
بهروز علیشیری با بیان اینکه معطل گذاشتن خارجیان برای تاسیس بانک در ایران و یا سرمایه گذاری در کشور برای مدت یک روز نیز طولانی است، تصریح کرده بود: اما با توجه به اینکه از قبل مقررات نظارتی در این خصوص تعریف نشده بود و به تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرسیده بود، باید این کار انجام شود تا روند اجرای تاسیس بانکها و پاسخگویی به درخواست آنها عملیاتی شود.
]]>
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2 2010-05-11T04:22:24+01:00 2010-05-11T04:22:24+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/193 Mehrdad M.tabrizi فارس: بنگاه داری بانكها چه مشكلاتی را برای كشور بهدنیال خواهد داشت ؟ خاوری: حركت بسوی بنگاه داری بانكها درد بزرگی برای كشور است ، این امر بر خلاف اصل 44 قانون اساسی از سیاست های كلی اقتصادی نظام به حساب می آید بنابراین باید طوری عمل كرد كه نه تسهیلات گیرنده سوء‌استفاده نماید و نه بانك دچار معضل و مشكلات بعدی شود. صرفنظر از هزینه های فروش وثایق هزینه های دیگری نیز برای بانكها بوجودخواهد آمد به همین خاطر اگر اعتبار سنجی ها در شبكه بانكی دقیق شود و طرحها درست دیده شوند ، وثایق نقش فرعی پیدا خواهند فارس: بنگاه داری بانكها چه مشكلاتی را برای كشور بهدنیال خواهد داشت ؟

خاوری: حركت بسوی بنگاه داری بانكها درد بزرگی برای كشور است ، این امر بر خلاف اصل 44 قانون اساسی از سیاست های كلی اقتصادی نظام به حساب می آید بنابراین باید طوری عمل كرد كه نه تسهیلات گیرنده سوء‌استفاده نماید و نه بانك دچار معضل و مشكلات بعدی شود.
صرفنظر از هزینه های فروش وثایق هزینه های دیگری نیز برای بانكها بوجودخواهد آمد به همین خاطر اگر اعتبار سنجی ها در شبكه بانكی دقیق شود و طرحها درست دیده شوند ، وثایق نقش فرعی پیدا خواهند كرد ]]>
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1 2010-05-11T04:20:01+01:00 2010-05-11T04:20:01+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/192 Mehrdad M.tabrizi بانك‌ها فقط مقصر نیستند؛ اینقدر بانك‌ها را شلاق نزنید خبرگزاری فارس: مدیر عامل بانك ملی در گفت‌وگوی دو ساعته با فارس به تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق پرداخت و ضمن گلایه از انتقاداتی كه در این خصوص به بانك‌ها می‌شود، گفت: قوانینی كه برای ارائه تسهیلات وجود دارد، به شدت نیازمند اصلاح است و به همین علت نمی‌توان بانك‌ها را در این باره مقصر دانست. بانك‌ها فقط مقصر نیستند؛ اینقدر بانك‌ها را شلاق نزنید

خبرگزاری فارس: مدیر عامل بانك ملی در گفت‌وگوی دو ساعته با فارس به تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق پرداخت و ضمن گلایه از انتقاداتی كه در این خصوص به بانك‌ها می‌شود، گفت: قوانینی كه برای ارائه تسهیلات وجود دارد، به شدت نیازمند اصلاح است و به همین علت نمی‌توان بانك‌ها را در این باره مقصر دانست.


]]>
تازه‌های وب و اینترنت؛ 2010-05-05T08:19:28+01:00 2010-05-05T08:19:28+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/191 Mehrdad M.tabrizi وب سایت‌های خزانه‌داری آمریكا هك شد خبرگزاری فارس: حداقل سه وب سایت وابسته به خزانه داری آمریكا طی روزهای اخیر هك شده اند. به گزارش فارس به نقل از وی تری، این وب سایت ها وابسته به ادارات مختلف وابسته به خزانه داری بوده اند كه با سوءاستفاده از iFrames كدهایی به درون این وب سایت های تزریق شده و عمل هك سپس از همین طریق صورت گرفته است. موفقیت این اقدام هك موجب نارضایتی و اعتراض شدید در داخل هیأت حاكمه آمریكا شده و ناامنی سایت های فدرال این كشور مورد انتقاد گسترده رسانه ها قرار گرفته است. صاحب نظ وب سایت‌های خزانه‌داری آمریكا هك شد

خبرگزاری فارس: حداقل سه وب سایت وابسته به خزانه داری آمریكا طی روزهای اخیر هك شده اند.


به گزارش فارس به نقل از وی تری، این وب سایت ها وابسته به ادارات مختلف وابسته به خزانه داری بوده اند كه با سوءاستفاده از iFrames كدهایی به درون این وب سایت های تزریق شده و عمل هك سپس از همین طریق صورت گرفته است.
موفقیت این اقدام هك موجب نارضایتی و اعتراض شدید در داخل هیأت حاكمه آمریكا شده و ناامنی سایت های فدرال این كشور مورد انتقاد گسترده رسانه ها قرار گرفته است.
صاحب نظران امنیتی معتقدند هك شدن سایت هایی كه در سطح یك كشور و شهر اهمیت دارند، در شرایط حاضر و با وجود انبوهی از تمهیدات امنیتی و ابزارهای ضد هك به هیچ عنوان پذیرفته نیست و وقوع چنین رویدادهایی علیرغم صرف میلیون ها دلار بودجه از ضعف شبكه های امنیت سایبر در آمریكا حكایت می كند.
از جمله سایت های هك شده می توان به bep.gov ، bep.treas.gov و moneyfactory.gov اشاره كرد.
برسی های اولیه نشان می دهد كه هكرها اهل اروپای شرقی هستند و با آلوده كردن تعدادی رایانه و سوءاستفاده از آنها این حملات را پایه ریزی كرده اند.
تحقیقات در این زمینه كماكان ادامه دارد.
]]>
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور 2010-05-05T08:17:47+01:00 2010-05-05T08:17:47+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/190 Mehrdad M.tabrizi خبرگزاری فارس:در این مقاله نویسنده به بررسی قانون پولی و بانكی كشور و انتصاب رئیس كل بانك مركزی و تركیب عالی ترین شورای سیاستگذاری بخش پولی و تاثیر آن بر كاركردهای اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی پرداخته است. اشاره: در این مقاله نویسنده به بررسی قانون پولی و بانكی كشور و انتصاب رئیس كل بانك مركزی و تركیب عالی ترین شورای سیاستگذاری بخش پولی و تاثیر آن بر كاركردهای اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی پرداخته است. این مقاله در شماره چهار و پنج نشریه حقوق و اقتصاد كه نشریه ای تحلیلی، پژوهشی و آموزشی است به خبرگزاری فارس:در این مقاله نویسنده به بررسی قانون پولی و بانكی كشور و انتصاب رئیس كل بانك مركزی و تركیب عالی ترین شورای سیاستگذاری بخش پولی و تاثیر آن بر كاركردهای اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی پرداخته است.


اشاره:
در این مقاله نویسنده به بررسی قانون پولی و بانكی كشور و انتصاب رئیس كل بانك مركزی و تركیب عالی ترین شورای سیاستگذاری بخش پولی و تاثیر آن بر كاركردهای اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی پرداخته است. این مقاله در شماره چهار و پنج نشریه حقوق و اقتصاد كه نشریه ای تحلیلی، پژوهشی و آموزشی است به قلم محمد وطن پور منتشر شده است.

]]>
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2 2010-04-29T09:27:14+01:00 2010-04-29T09:27:14+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/189 Mehrdad M.tabrizi شرایط كنونی اقتصاد ایران و تغییر واحد پول ملی در سال‌های اخیر چندین بار موضوع حذف سه صفر از پول ملی توسط مسئولان مطرح شده است. شرایط كنونی اقتصاد ایران و تغییر واحد پول ملی

در سال‌های اخیر چندین بار موضوع حذف سه صفر از پول ملی توسط مسئولان مطرح شده است.

]]>
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1 2010-04-29T09:20:35+01:00 2010-04-29T09:20:35+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/188 Mehrdad M.tabrizi 90 سال صفرزدایی خبرگزاری فارس:تاریخ تغییرات واحد پول ملی به اوایل قرن نوزدهم میلادی بازمی‌گردد و از آن زمان تاكنون در مواجهه با چالش‌های سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها به كرات سیاست حذف صفر از پول ملی را به‌كار گرفته‌اند. از این روست كه امروزه تغییر واحد پول ملی، به‌عنوان نوعی بسته اصلاحات سیاسی-اقتصادی شناخته می‌شود. 90 سال صفرزدایی

خبرگزاری فارس:تاریخ تغییرات واحد پول ملی به اوایل قرن نوزدهم میلادی بازمی‌گردد و از آن زمان تاكنون در مواجهه با چالش‌های سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها به كرات سیاست حذف صفر از پول ملی را به‌كار گرفته‌اند. از این روست كه امروزه تغییر واحد پول ملی، به‌عنوان نوعی بسته اصلاحات سیاسی-اقتصادی شناخته می‌شود.


]]>
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد: 2010-04-29T09:14:37+01:00 2010-04-29T09:14:37+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/187 Mehrdad M.tabrizi گردن‌كشی 100 بدهكار كلان بانكی در برابر اراده عدالت‌خواهی دولت خبرگزاری فارس: عضو هیأت علمی پژوهشكده امور اقتصادی با تأكید بر اینكه دولت نقشی در افزایش رقم مطالبات معوق ندارد، گفت: 70 درصد مطالبات معوق در اختیار 100 نفر است كه این افراد با نفوذی كه در شبكه بانكی دارند، در برابر اراده عدالت خواهی دولت قد علم كرده‌اند. محمد جواد محقق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص اقدامات شبكه بانكی برای وصول مطالبات معوق در سال‌های گذشته در راستای حركت در مسیر اصلاح نظام اداری و گردن‌كشی 100 بدهكار كلان بانكی در برابر اراده عدالت‌خواهی دولت

خبرگزاری فارس: عضو هیأت علمی پژوهشكده امور اقتصادی با تأكید بر اینكه دولت نقشی در افزایش رقم مطالبات معوق ندارد، گفت: 70 درصد مطالبات معوق در اختیار 100 نفر است كه این افراد با نفوذی كه در شبكه بانكی دارند، در برابر اراده عدالت خواهی دولت قد علم كرده‌اند.

محمد جواد محقق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص اقدامات شبكه بانكی برای وصول مطالبات معوق در سال‌های گذشته در راستای حركت در مسیر اصلاح نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: طبق آمارهای به دست آمده تقریبا بیش از 70 درصد معوقات بانكی مربوط به 100 نفر است.

* بانك‌ها عزم جدی در برخورد با دانه‌درشت‌ها ندارند

]]>
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود 2010-04-21T03:14:10+01:00 2010-04-21T03:14:10+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/186 Mehrdad M.tabrizi اکونیوز: رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی گفت: با کاهش سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های خصوصی از 350میلیارد تومان به 200میلیارد تومان، اصناف نیز به عنوان نخستین متقاضیان تاسیس بانک خصوصی در چند سال اخیر، صاحب بانک شوند اما با وجودی که چندین بانک دیگر حتی فعالیت بانکی خود را نیز شروع کرده‌اند ولی تشکیل بانک اصناف هنوز در حد یک رویا باقی مانده است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، " حسن رادمرد" نبود اراده در اصناف برای تاسیس بانک اصناف را مهم‌ترین دلیل تشکیل

اکونیوز: رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی گفت: با کاهش سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های خصوصی از 350میلیارد تومان به 200میلیارد تومان، اصناف نیز به عنوان نخستین متقاضیان تاسیس بانک خصوصی در چند سال اخیر، صاحب بانک شوند اما با وجودی که چندین بانک دیگر حتی فعالیت بانکی خود را نیز شروع کرده‌اند ولی تشکیل بانک اصناف هنوز در حد یک رویا باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، " حسن رادمرد" نبود اراده در اصناف برای تاسیس بانک اصناف را مهم‌ترین دلیل تشکیل نشدن این بانک عنوان کرد.
وی اظهار کرد: دولت حمایت همه‌جانبه خود را از تاسیس این بانک اعلام کرده و با توجه به عضویت وزیر بازرگانی در شورای پول و اعتبار این شورا هم برای صدور مجوزهای بانک اصناف آمادگی دارد اما متاسفانه این کار تاکنون انجام نشده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد اراده جدی در اصناف برای تاسیس این بانک وجود ندارد چون شرایط برای تشکیل این بانک مهیاست.
وی گفت: تاکنون جلسات متعددی در این باره برگزار شده و ما هم حمایت خود را اعلام کرده‌ایم و راهکارهای گوناگون آغاز به کار بانک بررسی شده اما به دلیل نبود اراده در سران و بدنه اصناف، این کار عملی نشده است
پیش از این یک بار دیگر در سال 83 هم پروژه تشکیل بانک اصناف مطرح شده بود که قاسم نوده‌فراهانی، رئیس فعلی شورا به عنوان عضو هیات‌رییسه شورای اصناف کشور مامور پیگیری آن شده بود که با توجه به سرمایه‌ اولیه 25میلیارد تومانی در آن زمان فرصت مناسبی برای تاسیس بانک اصناف به شمار می‌رفت اما به دلیل پیگیری‌ نشدن متوقف ماند.
پس از افزایش رقم اولیه سرمایه تاسیس بانک به 350میلیارد تومان در سال 84 تاسیس این بانک برای مدتی به محاق رفت.
مجددا با کاهش این سرمایه به 200میلیارد تومان و امکان پذیره‌نویسی، فرصت مناسبی برای اصناف فراهم شده است اما بانک اصناف در دوره سوم شورای اصناف کشور هم به نتیجه نرسیده است و این رویای چندین ساله همچنان محقق نشده است.

]]>
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور 2010-04-21T03:08:07+01:00 2010-04-21T03:08:07+01:00 tag:http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/185 Mehrdad M.tabrizi   اشاره: رادیو گفتگو در سلسله برنامه های علم و فناوری به بررسی جایگاه این بخش در كشور و راهكارهای دستیابی به تكنولوژی رفع نیازها می پردازد. به همین منظور در یكی از برنامه های گفتگوی روز درباره اولویت فن آوری های مورد نیاز كشور پرداختیم كه باحضور دكتر رضا كلانتری نژاد، پژوهشگر علم و تكنولوژی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه هوا فضا و مهندس عقیل ملكی فر، رئیس اندیشكده صنعت و فن آوری (آصف) برگزار شد. متن این گفتگو در ادامه می آید:
 
اشاره:

رادیو گفتگو در سلسله برنامه های علم و فناوری به بررسی جایگاه این بخش در كشور و راهكارهای دستیابی به تكنولوژی رفع نیازها می پردازد. به همین منظور در یكی از برنامه های گفتگوی روز درباره اولویت فن آوری های مورد نیاز كشور پرداختیم كه باحضور دكتر رضا كلانتری نژاد، پژوهشگر علم و تكنولوژی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه هوا فضا و
مهندس عقیل ملكی فر، رئیس اندیشكده صنعت و فن آوری (آصف) برگزار شد.
متن این گفتگو در ادامه می آید:
]]>